Censorbeskikkelse til pædagoguddannelsen

Censorformand Anders Hamming

Nu er tiden kommet, hvor det er muligt at søge beskikkelse som censor til pædagoguddannelsen.

Uddannelsen er modulopbygget og styret af en række kompetencemål. Fag i traditionel forstand eksisterer ikke mere, men fagligheden fra lang række af uddannelsens kendte fag, indgår i dag i kompetancemålene.

Uddannelsen er bygget op med en grundfaglighedsdel, som er fælles for alle studerende, denne del afprøves ved interne prøver. 

Derefter vælger de studerende sig ind på 1 af 3 specialiseringer, i forbindelse med specialiseringen er der 4 prøver hvoraf de 3 er med ekstern censur, den ene af disse i forbindelse med den 3. praktik.

Der vil være ekstern prøve i forhold til et valgfrit område.

Derudover vil der være ekstern censur i forbindelse med bachelorprojektet.

Se: Beskikkelsesstruktur

Uddannelsens opbygning er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen, de nærmere bestemmelser er fastsat i studieordningerne for hver enkelt professionshøjskole, studieordningerne består af en nationaldel og en lokal del. Den nationale del er blevet udformet i et samarbejde mellem de 6 professionshøjskoler, som udbyder pædagoguddannelsen. Intentionerne bag uddannelsen kan læses i kommentarerne til det lovgivningsarbejde der ligger bag den nuværende uddannelse. link til lov

 Hvordan er beskikkelsesproceduren

 For at komme i betragtning til beskikkelse som censor skal man udfylde det elektroniske ansøgningsskema via Professionshøjskolernes Censorsekretariats hjemmeside https://www.censor-it.dk/, her finder man også en mere detaljeret vejledning til hvordan man skal udfylde skemaet.

Ansøgningerne vil efterfølgende blive behandlet af Censorformandsskabet og i samarbejde med ledernetværket for Pædagoguddannelsen blive fremsendt til Uddannelsesministeriet med henblik på beskikkelse.

Det forventes, at beskikkelsesbreve vil blive udsendt senest i december 2018.

Yderlige information om udfyldelse af ansøgningsskema kontakt Sekretariatet Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  72665163

Information om uddannelsen og krav til censorer kontakt Censorformand Anders Hamming Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  tlf. 7266 3096

 

Censorkvalifikationer og kompetencer.

Kvalifikationer

De grundlæggende og formelle krav til kvalifikationer er præciseret i BEK nr. 1500 af 02/12/2016 § 25. Her står der:

”En censor skal have

1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,

2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og

3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation

og behov.”

Generelle kompetencer

Indgående og aktuelt kendskab betyder, at man er opdateret og har viden om pædagoguddannelsens

bestemmelser, opbygning og praksis.

Specifik kompetence betyder, at man har kvalificeret sig gennem en videregående uddannelse, mindst

på bachelorniveau suppleret med efter- og videreuddannelse.

Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder betyder, at man har aktuel kendskab til professionens

Praksis, herunder kendskab til vilkår og områder som er forbundet med pædagogers arbejdsopgaver.

 

Specifikke kompetence i forhold til specialiseringerne

Censorer skal have indgående og aktuelt(professions)kendskab til specialiseringens område.

 

Valgfrie moduler

Censorer skal have indgående og aktuelt kendskab til modulets indhold (mål og metoder) og anvendelsesmuligheder i forbindelse med pædagogers arbejde.

 

 

Beskikkelsesstruktur

Inden for hver specialisering etableres 3 beskikkelser

Dagtilbudspædagogik

Skole- og fritidspædagogik

Social- og specialpædagogik

Kompetenceområde 1 + Kompetenceområde 2

Kompetenceområde 1 + Kompetenceområde 2

Kompetenceområde 1 + Kompetenceområde 2

Kompetenceområde 3 Praktikken

Denne beskikkelse kan kun ske sammen med beskikkelse i K1+K2

Kompetenceområde 3 Praktikken

Denne beskikkelse kan kun ske sammen med beskikkelse i K1+K2

Kompetenceområde 3 Praktikken

Denne beskikkelse kan kun ske sammen med beskikkelse i K1+K2

Bachelorprojektet

Bachelorprojektet

Bachelorprojektet

                                    

 

 

 

Inden for de valgfrimoduler etableres der 7 beskikkelser - en for hvert modul. 

 

 

 

Kommende Beskikkelsesrunde

De nuværende beskikkelser til pædagoguddannelsen udløber 31.1.2019.

Det vil være muligt at søge om beskikkelse i perioden 14.5.2018 – 15.6.2018 via censorsekretariatets hjemmeside.

Nuværende censorkorps vil medio maj måned modtage mail med informationer om beskikkelsesrunden og link til ansøgningsskema.

Hvis du ikke allerede er censor og ønsker at blive sat på en mailliste, så skriv til Professionshøjskolernes Censorsekretariat på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  og bed om at blive sat på maillisten.

Der vil i øvrigt blive annonceret i fagblade, via professionshøjskolerne og på hjemmesiden.

Kvalificerede ansøgere er meget velkomne og alle ansøgere vil blive behandlet på lige fod.

Der skal løbende ske en udskiftning af censorkorpset.

Der vil blive lagt vægt på at sikre en ligelig fordeling af aftager censorer og censorer fra uddannelsen.

Der vil blive taget hensyn til kønsfordeling.

Anders Hamming

Censorformand

 

Kort om censorformandskabets opgaver

Censorkorpset yder et vigtigt bidrag til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet. Censorerne leverer information om uddannelsen gennem censorberetningerne, der udarbejdes efter hver gennemført eksamen. Censorformandskabet sammenskriver beretningerne til en årsberetning, der stiles til ministeriet og til institutionerne. Årsberetningerne for de seneste år kan ses under

Orientering/Beretninger. Censorformandskabet er høringsberettiget i forhold til udarbejdelse af nye love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til en hver tid velkommen til at kontakte din censornæstformand med spørgsmål. Opfordringen gælder især de censorer, der ikke har erfaring med denne del af uddannelsen.